Det svunna Rödeby. D. 1, Hemmanet Mo samt kyrko- och skolområdet

Författare
(Sammanställd av Maria Alm Dahlstrand, Ingrid Andersson, Kurt Andersson, Inga Bergström, Margaretha Johansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Rödeby hembygdsfören. 1999 Sverige, Rödeby 81 sidor. ill.