Det tidiga jordbruket - ur ett feministiskt perspektiv

Författare
Eva-Lotta Haglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ., Arkeologiska inst. 1995 Utgivningsland okänt / Ej specificerat, Göteborg 25 bl