Det tyska huset Punktskrift

Författare
Arnaldur Indriðason.
(Arnaldur Indriðason översättning: Ingela Jansson.)
Målgrupp
Vuxen
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
MTM 2017 Sverige, Johanneshov 9 vol. (789 sidor. tryckt punktskrift)