Det tysta skriket

Författare
Michael Butterworth
(Michael Butterworth övers.: Ulla Henning)
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wennerberg 1980 Sverige, Malmö 160 sidor. 18 cm 91-35-01959-X