Det tysta talar - Dikter

Författare
Anita Koroleff
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Bro 1946 Finland, Åbo 106 sidor.