"Det uppstår inget riktigt möte emellan oss" - en studie av grundskollärarutbildningen i Linköping, årskull-90, inriktning 1-7 : delrapport

Författare
Jan-Anders Hedenquist
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utbildnings- och forskningsnämnden, Univ. 1994 Sverige, Linköping 100 sidor.