Det var här det började - glimtar ur arbetarrörelsens historia i Malmö

Författare
Yngve Tidman
(Yngve Tidman.)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Malmö arbetarekommun, Malmö socialdemokratiska fören., Perfekta 1981 Sverige, Malmö, Malmö 126 sidor. ill. 22 cm