Detaljkatalog 20 mm pvkan m/39

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1944 Sverige, Stockholm