Detaljplaneområde Fredsborg - Uppland, Österåkers socken, Husby 1:1, 2:2 och 5:1 : arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Författare
Cecilia Grusmark
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Arkeologiska uppdragsverksamheten (UV Mitt), Riksantikvarieämbetet 2011 Sverige, Hägersten 10 sidor. : ill.