Determination of optimum dimensions for an aircraft fuselage shell considering special stiffness criteria and minimum weight

Författare
Pehr H. B. Schalin
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1952 Sverige, Linköping 19s : Ill