Detta är Vanstad landsbygd - en skrift om husen, gårdarna och folket utanför Vanstad by och Äsperöds samhälle

Författare
Olle Andersson
(Foto, intervjuer och skrift ...: Olle Andersson och Eva Göransson)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vanstads byalag, Stefan Olsson distributör cop. 2006 Sverige, Lövestad 164 sidor., [4] vikta kartbl. : ill. 30 cm 91-631-8270-X