Detta eviga avfall - en forskares syn på frågan om hanteringen av högaktivt kärnbränsleavfall

Författare
Nils-Axel Mörner
(Nil-Axel Mörner.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
PQR-kultur 2009 Finland, Mariehamn 100 sidor. 978-952-5705-12-6