Deutsch optimal 2, Textbuch

Deutsch Optimal 1 och 2 är ett läromedel för steg 3 och 4. Deutsch Optimal finns nu i en reviderad upplaga där vi tagit fasta på de lärarsynpunkter som framkommit. De uppskattade texterna finns fortfarande kvar i Textbuch, som har blivit ännu mer renodlad textläsning, där eleverna ges möjlighet att utveckla de kommunikativa färdigheterna med texten i centrum.

Utgår från att eleverna har olika förkunskaper och intressen men att alla ska våga använda tyskan. Medryckande texter, tilltalande bildspråk och inbjudande layuot.

Författare
Gun Skärbäck
(Gun Skärbäck, Nils Johansson.)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Genre
Läromedel
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Gleerup 2010 Sverige, Malmö, Lettland 122 sidor. ill. 25 cm 1 CD 978-91-40-66555-3
Gleerup 2009 Sverige, Malmö, Lettland 106 sidor. ill. 25 cm 1 CD 978-91-40-66551-5
Gleerup 2002 Sverige, Malmö 144 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 25 cm