Deutsches Verkehrsbuch

Författare
Hans. Baumann
(Hrsg. von Hans Baumann.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Deutsche Verlagsgesellschaft 1931 Tyskland, Berlin xi, 550 sidor. ill, tables, maps (part.fold.)