Developing library effectiveness for the next decade - proceedings of the Seventh meeting of IATUL, Leuven, May 16-21, 1977

Författare
International association of technological university libraries
(Ed. by Nancy Fjällbrant & Kerstin McCarthy.)
Genre
Konferenspublikation
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
IATUL, Chalmers tekn. högsk. cop. 1978 Sverige, Göteborg, Göteborg vi, 235 sidor. diagr., tab. 30 cm