Development of a floor management information system for Toshiba in Japan

Författare
Niklas Andersson
(Author: Niklas Andersson)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1991 Sverige, Lund 76 sidor.