Diabetes och hypertoni

Författare
Sven-Erik Fagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Searle, Farmitalia Carlo Erba 1986 Sverige, Malmö, Täby 32 sidor. : ill., diagr., tab. 30 cm 970469-7-3 (Invalid)
Wollenbergs tr. 1978 Sverige, Malmö 24 sidor. : ill. 30 cm