Diabetes - forskningen, framstegen, framtiden

Författare
(Claes Hellerström ..)
Genre
Bok
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vetenskapsrådet, Kristianstads boktr. 2002 Sverige, Stockholm, Kristianstad 128 sidor. ill. (huvudsakligen i färg) 17 x 24 cm
Medicinska forskningsrådet (MFR, Landströms trycksaker 1988 Sverige, Stockholm, Lidköping 63 sidor. ill. (vissa i färg), diagr. 21 cm