Diabetes - underlag till vårdprogram för primärvården

Författare
Rolf Luft
(Rolf Luft.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Vårdprogramnämnden, Socialstyr., Utbildningsproduktion, Skogs reklamlito 1982 Sverige, Stockholm, Malmö, Malmö 104 sidor. diagr., tab. 25 cm