Diabetesboken - jag skulle behövt när jag fick min diagnos

Författare
Lars-Erik Litsfeldt
(Lars-Erik Litsfeldt.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Karneval förlag, Scandbook AB 2018 Sverige, Stockholm, Sverige 171 sidor 22 cm 978-91-88729-15-6