Diabeteskokboken för män

Författare
Lars-Erik Litsfeldt
(Lars-Erik Litsfeldt & Birgitta Höglund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pagina Förlag 2017 Sverige, Stockholm 133 sidor illustrationer 24.7 cm 978-91-636-1477-4