Diabolo ja varsan kohtalonhetket

Författare
Gabi Berktold
(Gabi Adam suomennos: Auli Hurme-Keränen)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Finska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pollux hevoskerho Pollux hästbokklubb/Stabenfeldt 2004 Sverige, Malmö 151 sidor. 91-7117-854-6