Diabolo, min drömhäst

Författare
Gabi Berktold
(Gabi Adam svensk översättning: Anneli Nilsson)
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Pollux hästbokklubb/Stabenfeldt 2001 Sverige, Malmö 153 sidor. 21 cm 91-7117-364-1