Diagnos: Strypt - Det största av alla äventyr

Författare
Peter Gissy
Genre
Roman
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Förlaget Orda 2014 Sverige 978-91-7553-989-8