Diagnostiska utvecklingsbedömningar av psykotiska och borderlinestörda barn

Författare
Eva-Marianne Haglund
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Psykologiska inst., Univ. 1982 Sverige, Stockholm 2 vol. ([1], 97 sidor.; [1], 85 sidor.)