Diakoni som forskningsområde - en översiktlig kartläggning av ett forskningsfält och delrapport om Sköndalsinstitutets forskningsinriktning

Författare
Erik Blennberger
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sköndalsinstitutet 1991 Sverige, Stockholm 15 sidor.