Diakoni - tolkning, historik, praktik

Diakoni handlar om konkret omsorg. Länge behandlades den främst som en praktisk fråga, som inte kräver så mycket teologisk analys. Men idag är läget annorlunda. Diakonins värde inom kyrkan blir blivit starkare och diakoner har fått särskild vigningstjänst. Därmed ökar också behovet av teologisk reflexion och forskning. Vad innebär det för kyrkan att utföra sociala och vårdande insatser? Och hur förhåller sig detta till andra insatser inom kyrkan – och till annan social och vårdande verksamhet i samhället?

Författare
(Red. Erik Blennberger och Mats J Hansson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Verbum, Exakta Print 2019 Sverige, Stockholm, Malmö 287 sidor 23 cm 978-91-526-3807-1
Verbum, Kristianstads boktryckeri 2008 Sverige, Stockholm, Kristianstad 287 sidor. 24 cm 978-91-526-3223-9