Diakonins identitet - diakoniinstitutioners identitet och inriktning med fokus på Stiftelsen Stora Sköndal

Författare
Erik Blennberger
(Författare: Erik Blennberger och Gert Nilsson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Stift. Stora Sköndal, Realtr. 1998 Sverige, Stockholm, Stockholm 123 sidor. 20 cm