Diakonissanstalternas uppgift

Författare
Johan Christoffer Bring
(Af J. C. Bring)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Normans boktryckeri 1895 Sverige, Stockholm 16 sidor.
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan