Dialog i det fria

Författare
Sven Fagerberg
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Wahlström & Widstrand 1970 Sverige, Stockholm 241 sidor.
Wahlström & Widstrand 1969 Sverige, Stockholm 242 sidor. 19 cm
Wahlström & Widstrand, Beyrond 1968 Sverige, Stockholm, Malmö 298 sidor.
Söderström, Beyrond 1968 Finland, Helsingfors, Mammö 297 , [1] sidor.