Dialog och delaktighet - en skrift om elevinflytande

Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Lärarförb., Nordisk bokindustri 1995 Sverige, Stockholm, Stockholm 28 sidor. färgill. 33 cm