Diaries 1918-1939 - 1918-1921, 1933-1939

Författare
Thomas Mann
(Thomas Mann selection and foreword by Hermann Kesten translated from the German by Richard and Clara Winston.)
Genre
Dagböcker
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Robin Clark 1984 Storbritannien, London vii, 471 sidor. ill. 24cm
Deutsch 1983 Storbritannien, London 471 sidor., [16] pl.-bl. ill.