Dicaearchus and the "Lysimachian" measurement of the earth

Författare
Per Collinder
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1964 Tyskland, Wiesbaden