Dichtung, Schriften, Briefe

Författare
Wilhelm Heinrich Wackenroder
(Wilhelm Heinrich Wackenroder hrsg. mit Komment. und Nachwort von Gerda Heinrich)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Union cop. 1984 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Berlin 519 sidor.