Dichtungen - von Johann Ludwig Runeberg

Författare
Johan Ludvig Runeberg
(Aus dem Schwedischen von Ida Meves, geb. Lappe.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Hartmann, Marcus 1853 Tyskland, Leipzig, Stockholm 106 sidor.
Hartmann, Marcus 1852-1853 Tyskland, Leipzig, Stockholm 2 vol. (xvii, [3], 112 sidor., 1 notbl. 106 sidor.)