Dicionario nuevo de las lenguas española y francesa

Författare
Francisco Sobrino
Språk
Spanska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1705 Belgien, Brusselas
1703 Belgien, Brusselas