Dick Beer - en levnadsteckning jämte katalog över de av hans efterlämnade arbeten som visas på minnesutställningen i Svensk-franska konstgalleriet ..., Stockholm, den 8-29 september 1942

Författare
Ragnar Hoppe
(Genomläst och red. av Otto G. Carlsund.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Sv.-fr. konstgall 1942 Sverige, Stockholm 103,(1)s Ill