Dictamen hos höglofl. ridderskapet och adeln angående förändrandet af arméens nuvarande organisation på inspectioner och brigader. Af Gust. Montgomery. =(Rubr.)= (Stockholm, tryckt hos Fr. B. Nestius, 1823.)

Författare
Gustaf Adolph Montgomery
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
(Nestius 1823 Sverige, Stockholm 32 sidor. 8:o.