Didactic Studies in Physical Education

Författare
(A Team of Authors Editor: Bohumil Svoboda Translated from Czech do angl. by Jiří Harrer)
Språk
Engelska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Univ. Karlova 1977 Tjeckien, Praha 168 sidor.