Didaktik kemi - undervisningslära för grundskolan och gymnasieskolan

Författare
Lars Dahlstrand
(Lars Dahlstrand och Christer Svensson.)
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
D & D, Elander Skogs grafiska 1999 Sverige, Ellös, Malmö 80 sidor. ill. 25 cm
Dahlstrand och Dahlstrand, Direktoffset 1984 Sverige, Tällberg, Uppsala [2], 78 sidor. ill. 30 cm