Die Anwesenheit Napoleons I - in Düsseldorf im Jahre 1811

Författare
Otto R. Redlich
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Ed. Lintz 1892 Tyskland, Düsseldorf 78 sidor.