Die Arten der Gattung Petunia

Författare
Robert Elias Fries
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1911 Sverige, Stockholm 72 sidor.