Die Ausbreitung der Ultrakurzen Wellen

Författare
Petr Beckmann
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1963 Tyska Demokratiska Republiken (t.o.m. 1990), Leipzig 201 sidor.