Die Glasmalereien des Mittelalters in Skandinavien

Författare
(Von Aron Andersson...; utg. av Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien.)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Utg., Almqvist & Wiksell(distr., Esselte 1964 Sverige, Stockholm, Stockholm 323 sidor., 178, 12, 14 pl.-s. ill.