Die Kathodophosphoreszenz der seltenen Erden in Kalciumoxyd

Författare
Sven. Fagerberg
(Von Sven Fagerberg.)
Målgrupp
Allmänhet
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1931 Sverige, Uppsala 58 sidor.