Die Metopen des Parthenon - Katalog und Untersuchung

Författare
Frank Brommer
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1967 Tyskland, Mainz 2 vol. (247 sidor.; 244 pl.-s.)
Flera identiska utgåvor hittades, dom har slagits ihop i listan ovan