Die Miniaturen der Manasses-Chronik

Författare
Ivan Dujčev
(Übers. aus dem Bulgarischen: M. Matliev)
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
1965 Bulgarien, Sofia