Die Palette 1, Textbok - för gymnasieskolan årskurs 1 B-språk, årskurs 3 C-språk, komvux etapp 3 och övrig vuxenundervisning på motsvarande nivå

Författare
Christer Amnéus
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Svenska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, Berling 1992 Sverige, Stockholm, Arlöv 143 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm