Die Palette 2, Lärarpärm - för gymnasieskolan årskurs 1 B-språk, årskurs 3 C-språk, komvux etapp 3 och övrig vuxenundervisning på motsvarande nivå

Författare
Christer Amnéus
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell 1993 Sverige, Stockholm 98 sidor. 32 cm 91-21-13445-6
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 102 sidor. 32 cm 91-21-12691-7