Die Palette 2, Textbok - för gymnasieskolan årskurs 1 B-språk, årskurs 3 C-språk, komvux etapp 3 och övrig vuxenundervisning på motsvarande nivå

Författare
Christer Amnéus
Målgrupp
Barn/Ungdom
Språk
Tyska
Förlag År Ort Om boken ISBN
Almqvist & Wiksell, AWT tr. 1993 Sverige, Stockholm, Uppsala 160 sidor. ill. (vissa i färg) 25 cm
Almqvist & Wiksell, Tuna tr. 1993 Sverige, Stockholm, Eskilstuna [8], 150 sidor. ill., kartor 24 cm
Almqvist & Wiksell 1993 Sverige, Stockholm 98 sidor. 32 cm 91-21-13445-6
Almqvist & Wiksell 1992- Sverige, Stockholm
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm [6], 186 sidor. : ill. 24 cm 91-21-12384-5
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 102 sidor. 32 cm 91-21-12691-7
Almqvist & Wiksell 1992 Sverige, Stockholm 25 sidor. 24 cm 91-21-12693-3